Boom rooien in Park Valkenberg

Op vrijdag 13 mei rooit de gemeente met spoed één paardenkastanjeboom in Park Valkenberg. De boom is aangetast door een kastanjebloedingsziekte. Omdat er dood hout uit de kroon kan vallen, dit kan gevaarlijk zijn.

Met spoed zieke boom rooien

Het park is een drukke plek en het gevaar van vallende takken uit de zieke boom is groot. Om letsel van bezoekers te voorkomen rooit de gemeente met spoed deze boom.  De boom staat bij het Begijnhof en het Waalse kerkje. Het gevaar van vallende takken geeft ook een risico op schade aan gebouwen.

Een situatietekening staat als bijlage bij het bericht op www.breda.nl/bredaberichten

Uw begrip is belangrijk

De gemeente en de aannemer erkennen dat het werk hinder geeft. Uiteraard proberen zij deze hinder te beperken. Heeft u een suggestie om de overlast te beperken, of een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of telefoon 14 076.

Informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Inloopbijeenkomst Boschstraat fietsstraat op 26 mei

De Boschstraat verandert binnenkort in de eerste fietsstraat van Breda. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst, op donderdag 26 mei van 16.30-18.00 uur, in koffie-fietszaak Kamu, Boschstraat 31. Tijdens deze middag kunt u zien wat er gaat veranderen en hoe de gemeente dit aanpakt. Door een andere uitstraling en nieuwe belijning krijgt de fietser in deze straat meer ruimte. Zo draaien de rollen om en is de auto voortaan te gast in de fietsstraat.

Dagelijks fietsen zo’n 4.200 mensen door de Boschstraat. Opnieuw inrichten als fietsstraat biedt kansen voor slimmer en beter benutten van de Boschstraat. Betere aansluiting op snelfietsroutes brengt fietsers sneller op hun bestemming.
Aanpassing belijning en acties ondernemers
De aanpassingen zijn beperkt. Een aangepaste belijning geeft fietsers meer ruimte en verandert de straat in een echte fietsstraat. Het fietslogo op de straat maakt dit nog eens extra duidelijk.
Op de inloopbijeenkomst krijgt u een indruk krijgen van de toekomstige inrichting en kunt u vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente.
In overleg met de ondernemers kijkt de gemeente naar een geschikt moment voor uitvoering. Tijdens het werk aan de Boschstraat is de bereikbaarheid met borden aangegeven.
Ondernemers en gemeente bedenken de komende tijd ook acties om het fietsen in de Boschstraat verder te stimuleren.
Zie ook het persbericht Boschstraat fietsstraat.
Informatie
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wijkraden centrum Breda